ngoc

ngoc

Thứ Ba, 2 tháng 4, 2013

EM VỀ

NGỠ NGÀNG
*
Em về mở lại trang thơ
Dòng sông lẳng lặng đò đưa nhịp nhàng
Vừa qua có kẻ sang ngang
Bến trong bến đục? ngỡ ngàng chưa hay
Trên trời mây vẫn cứ bay
Dưới nước cá lội tháng ngày lao xao
Mở trang blog viết vào...
Câu thơ thương nhớ để chào bạn thân